Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

Pla de Reactivació del Comerç i la Restauració

25 de juny de 2020

L’Ajuntament posa en marxa aquest dijous la campanya de comunicació “Compra a prop. Som Comerç. Fem Barcelona”, per visibilitzar els valors que aporta el comerç de proximitat i la restauració per a la ciutat. Aquest model comercial constitueix un referent a escala internacional i, de fet, contribueix a projectar Barcelona al món.

La ciutat compta amb 61.000 comerços, dels quals 9.300 establiments de restauració, i 43 mercats municipals. El comerç i la restauració constitueixen una de les principals activitats econòmiques de Barcelona, amb un pes del 21% sobre el total de l’economia. Són, a més, les principals activitats generadores d’ocupació de la ciutat. Però més enllà del seu destacat pes econòmic, el comerç de proximitat és un dels pilars de la identitat de Barcelona. Són espais que afavoreixen la cohesió social i la convivència del veïnat, que contribueixen a la vitalitat dels barris i a la seva seguretat, que generen interacció social i aporten activitat en l’espai públic. Així, fomentar el comerç de proximitat és fomentar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

La campanya que l’Ajuntament posa en marxa respon a la demanda de les entitats representatives del sector comercial perquè es posi l’accent en incentivar que els barcelonines i barcelonins facin compra de proximitat. Ha comptat amb la col·laboració d’aquestes entitats perquè s’adeqüés a les seves necessitats i té com objectiu promocionar el comerç i apel·lar a la responsabilitat dels veïns i veïnes sobre com d’important és contribuir al manteniment del comerç de proximitat per garantir la continuïtat del model de ciutat que tenim. La campanya emfatitza,entre altres, els següents missatges:

 • el paper clau que han tingut els comerços de productes de 1a necessitat durant la pandèmia
 • el reconeixement als establiments que han continuat donant servei
 • la responsabilitat de tota la ciutadania a l’hora de tornar la vida als barris i de garantir el model Barcelona de xarxa de comerç
 • el fet que tots som clients de comerç de proximitat, i els comerços formen part del veïnat
 • la professionalitat dels comerciants i restauradors que ofereixen atenció personalitzada, bon tracte i seguiment al client

Pla de Reactivació del Comerç i la Restauració

Des del primer moment que es va decretar l’estat d’alarma, l’Ajuntament va començar a treballar en un Pla de Reactivació del Comerç i la Restauració, conscients de les fortes implicacions que la crisi tindria per al sector, un dels principals sectors de la ciutat i efectivament un dels més perjudicats per les conseqüències de la pandèmia. En el Pla es contemplem més de 40 mesures específiques per a la protecció, el foment i la reactivació del comerç de proximitat que els ajudi a superar les primeres setmanes de gran dificultat i a incorporar els canvis necessaris per afrontar el futur.

El moment actual és particularment important per al comerç i la restauració, en un moment que apareixen noves realitats que afecten a la supervivència del teixit, l’ocupació del sector o els hàbits de consum. Aquesta situació se suma a la situació del sector en el moment actual: un sector conformat en gran part per empreses amb poc múscul econòmic i financer, amb una aturada en sec de les vendes de comerç al detall, amb un increment de l’atur provocat per la Covid-19 (un 25% més que abans de l’estat d’alarma) i una baixada de la contractació (un 71,6% menys), a més del fet que el comerç i l’hosteleria han estat els sectors més afectats pels ERTOs (dels 26.593 expedients tramitats, 6.181 han afectat a l’hosteleria i 5.801 al comerç al detall).

Davant aquest escenari complex i incert, l’Ajuntament ha posat en marxa la quarentena de mesures que incorpora el Pla, amb quatre objectius principals. Aquests són els objectius, i les principals mesures.

1. Aportar liquiditat i mantenir vius el major nombre de negocis

Eliminació de la taxa de terrasses durant confinament i reducció del 75% fins a finals d’any

La taxa de terrasses es reduirà al voltant 75% fins a finals de l’any 2020. L’Ajuntament aprovarà en els propers dies un decret d’alcaldia, previst a les ordenances per casos de situació excepcional, en què es tornarà a valorar cada un dels paràmetres de la taxa tenint en compte la situació derivada de la pandèmia de la Covid-19.

El resultat d’aquesta nova valoració de la taxa de terrasses es preveu que estableixi, d’acord amb les consultes ja realitzades, que els restauradors pagaran sobre un 25% del que pagaven abans que es decretés l’estat d’alarma. El decret es portarà al proper plenari per a la seva validació.

D’aquesta manera, s’estableixen tres períodes de càlcul en relació al pagament de la taxa:

 • De l’1 de gener al 14 de març. Es paga la taxa vigent, aprovada al desembre de 2019.
 • Del 15 de març al 10 de maig, període en que no han pogut obrir les terrasses com a conseqüència del decret d’alarma. No es paga res.
 • De l’11 de maig fins al 31 de desembre. Es pagarà el 25% del que es pagava fins al 14 de març.

Ajuts per a incentivar la rebaixa de lloguers comercials

Subvenció per incentivar la rebaixa dels lloguers comercials arran la suspensió de l’activitat d’aquest sector durant l’estat d’alarma. La subvenció s’adjudica als propietaris de locals comercials de menys de 300 m2 que redueixin el lloguer als seus arrendataris de forma significativa durant un període mínim de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma.

L’import de la subvenció és de 600€ si els propietaris rebaixen la quantia entre un 25 i un 50% i de 1.200€ si la rebaixa és superior al 50%. El consistori hi destina un pressupost d’1.000.000 euros a la concessió d’aquestes subvencions que es transferiran en un pagament únic. El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos i comença el dia 25 de juny.

Subvencions de 300 euros als autònoms

La convocatòria compta amb una dotació de 5 milions d’euros i va adreçar a un públic potencial de 16.500 persones autònomes. Destinada a treballadors i treballadores en règim d’autònom que rebin la Prestació Extraordinària estatal per haver patit una davallada del 75% en els seus ingressos, o hagin tancat la seva activitat de forma forçada per la crisi de la Covid-19, poden presentar les seves sol·licituds fins el 30 de setembre de 2020, a través del web www.barcelonactiva.cat/autonomes.

Aquesta mesura dissenyada des de l’Ajuntament de Barcelona, amb Barcelona Activa i la col·laboració de diferents agents socials i econòmics, vol garantir que barcelonins i barcelonines del col·lectiu autònom percebin el 100% de la base de cotització mínima, ja que amb la Prestació Extraordinària del Govern espanyol RD8/2020, de 17 de març, i amb els 300 euros d’aquest ajut, podran percebre la base mínima de cotització. Aquests 300 euros, en pagament únic, arribaran a uns 16.500 beneficiaris, fins esgotar els 5 milions d’euros destinats per aquest programa excepcional.

Ajornament dels lloguers per a aquells comerços situats en locals la propietat dels quals és municipal

En aquest cas, l’Ajuntament no cobra les quotes de lloguer ni tampoc les quotes d’altres formes de tinença d’habitatges o locals comercials del seu parc públic durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol.

Més facilitats per al Comerç al carrer

Per ajudar a garantir la viabilitat econòmica del comerç minorista i de proximitat, la mesura preveu facilitar la celebració d’esdeveniments comercials a la via pública, en carrers de caràcter comercial i de barri.

Les associacions de comerciants o les entitats de comerç sense ànim de lucre de la ciutat poden promoure i sol·licitar a través dels Districtes els esdeveniments als eixos i zones comercials. I els establiments que formen part d’aquests eixos podran ocupar l’espai públic temporalment, sempre respectant les mesures sanitàries corresponents.

Assessorament per serveis financers, sobretot pels crèdits ICO (OMIC-ASUFIN). Activació del nou servei

L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un servei gratuït de consulta i prevenció específic per assessorar sobre les condicions de contractació dels productes financers, així com detectar i evitar males praxis o clàusules abusives de les entitats financeres i empreses de crèdit al consum.

Els usuaris poden fer arribar les seves consultes o queixes al servei a través del web de l’OMIC. L’Ajuntament, a través de l’OMIC i l’entitat ASUFIN avalua l’oferta i les condicions que s’ofereixen des de l’entitat de crèdit, informa els usuaris si aquestes condicions inclouen clàusules abusives i fa una avaluació de riscos. En el cas que es vulgui fer una reclamació, queixa o denúncia, les persones consumidores també reben l’assessorament corresponent.

Agilització en el pagament de les subvencions, sobretot les dirigides a les associacions

Flexibilitzaciódels termes i terminis per a l’atorgament de subvencions amb l’objectiu d’agilitzar al màxim els terminis de pagament i accelerar l’arribada de liquiditat a les activitats beneficiàries dels ajuts. S’avança el pagament abans del període d’al·legacions per als ajuts de la convocatòria general per tal de poder pagar al destinatari de l’ajut l’abans possible, subvencionar determinades despeses malgrat l’objecte de l’ajut no s’hagi arribat a realitzar o incrementar la quantia de la subvenció en casos excepcionals des del 50% màxim habitual fins a un 80% màxim.

Respecte a la justificació de les subvencions rebudes en exercicis anteriors, el termini es prorroga fins al 30 de setembre de 2020 per als casos en què el termini de presentació finalitzés abans. És a dir, a la pràctica, es podran concedir els ajuts de 2020 abans que s’hagi de presentar la justificació d l’activitat subvencionada en l’exercici anterior.

2. Garantir la seguretat dels establiments comercials

Informació i EPIS

L’Ajuntament ha posat a disposició dels establiments de la ciutat milers de mascaretes per als treballadors i treballadores de cara al procés de reobertura de l’activitat econòmica, gràcies a la col·laboració amb les entitats comercials.

Per primera vegada, es va arribar a un consens entre tots els tipus d’establiments alimentaris de la ciutat, de tot tipus de perfil, per a la redacció d’un decàleg sobre mesures de seguretat.

Espai públic com espai segur per reactivar l’activitat econòmica: decret de terrasses i comerç al carrer.

Ampliació de l’espai per terrasses, tant per establiment que comptaven amb terrasses com per establiments sense terrasses. Així mateix, també es facilita la sortida del comerç al carrer per fer-ne promoció.

Participació en el projecte “Barcelona Safe City. SafeVisit”, juntament amb l’àrea de Turisme per garantir mesures d’higiene i salut i oferir confiança i seguretat als espais de la ciutat. Cerquem un procediment d’acreditació per fer una declaració responsable per a bars, restaurants i allotjaments. S’assessorarà amb un informe personalitzat a negocis i activitats per afrontar el post coronavirus. I es posarà en marxa un web municipal per a un accés a la informació clara i actualitzada sobre requisits, protocols i certificacions de seguretat sanitària vigents.

3. Fer una promoció adaptada a la nova realitat, més del client local

Més il·luminació per Nadal al centre de Barcelona i els eixos comercials

S’ha treballat perquè aquest Nadal marqui un salt qualitatiu, especialment al centre de Barcelona. És una orientació treballada amb el sector i responent a una de les seves principals demandes, aquest any s’incideix especialment en la il·luminació nadalenca. S’hi destina un 30% més de pressupost que l’any passat i a banda, s’ha canviat la manera de fer. El nou model d’il•luminació nadalenca d’aquest any passa per un augment de la implicació i participació de l’Ajuntament de Barcelona. El marc del nou model és la convocatòria d’un concurs obert harmonitzat on s’hi inclouen tres blocs, que també permet fer una economia d’escala:

 • Carrers estratègics i de referència comercial i grans vies urbanes: Plaça Catalunya (novetat), Aragó, Balmes(novetat)i Gran Via, Urquinaona, Via Laietana i Paral·lel (amb nous dissenys, menys Balmes on es recuperen les del carrer Aragó) + plans especials Trinitat Vella i Ciutat Vella + zones viàries en obres de llarga durada + pla de barris.
 • Mercats municipals, amb frases led il·luminant les 39 façanes d’aquests equipaments alimentaris de ciutat. Novetat.
 • El 50% del tram de 16 eixos comercials que fins a l’edició passada s’il·luminaven per iniciativa privada, amb acompanyament públic a través de subvenció:

El model ha de comportar també un increment de la qualitat de la il·luminació en el conjunt de la ciutat, amb especial incidència al centre de Barcelona. El relat nadalenc integral a tota la ciutat que permeti, dins de la diversitat, permetrà sostenir una mateixa estètica basada en alguns conceptes que es desenvolupen tot seguit des d’una vessant de valors, una vessant de icònica, i una vessant energètica.

S’estan treballant amb el sector diferents possibilitats per ajudar aquest 2020, de manera excepcional i més enllà de la política general de subvencions, aquells eixos que no puguin assumir la seva part del cost de llums.

Incidència especial al comerç del centre

S’estan estudiant diferents iniciatives per a dinamitzar l’espai públic del centre de la ciutat.

4. Innovació, professionalització i treball conjunt dels comerços i associacions

Mesures per ajudar a la digitalització dels comerços

L’Ajuntament impulsarà en els propers mesos tota una bateria de programes i accions per fomentar la digitalització dels comerços i la restauració de Barcelona en un moment en què es fa absolutament necessari que els establiments presencials de la ciutat avancin en la seva digitalització i posicionament a Internet.

Es destinen 500.000 euros a subvencions directes a la digitalització dels comerços i establiments de restauració, que seran ampliables si el nombre de sol·licituds ho requereix. Aquesta quantitat suposa un increment del 66% en relació amb l’any passat, passant dels 300.000 euros de l’any passat als 500.000 d’aquest any.

Barcelona Activa i la Direcció de Comerç, Restauració i Consum han creat un suport tècnic especialitzat per ajudar petites empreses i autònoms a elaborar el Pla de Digitalització personalitzat, destinat a empreses amb domicili social a l’àrea metropolitana de Barcelona, i amb un màxim de 10 treballadors.

El Cibernarium ha posat en marxa 52 cursos on line, amb un nombre potencial de 52.000 destinataris, per formar els professionals del comerç i la restauració en coneixements de digitalització que s’aniran ampliant per cobrir els diferents nivells. En un segon moment, s’ampliarà l’oferta de cursos en funció de les necessitats detectades.

La Direcció de Comerç i l’Àrea d’Innovació i Transició Digital impulsen la construcció d’una plataforma única a Internet per al conjunt dels comerços de Barcelona que permetrà, entre altres eines, comptar amb un mapa per districtes i barris, informació de cada establiment o possibilitat de pagament telemàtic.

Mercats de Barcelona

Carregant...
x
X