Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

L'Executiu dona llum verda a les recomanacions per garantir la seguretat en la campanya de la fruita en el marc de la COVID-19

6 de maig de 2020

El Govern de la Generalitat ha donat llum verda aquest dimarts al document que fixa els criteris i les recomanacions d’actuació en activitats i empreses agràries amb vista a l’inici de la campanya agrària. Les mesures es van aprovar dimecres passat en una reunió telemàtica amb representants del sector agroalimentari, els agents socials i dels ajuntaments implicats de la demarcació de Lleida. La reunió va estar presidida per la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, i també hi va assistir el delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré. Les recomanacions s’han fet de manera coordinada amb els departaments de Salut, Interior, Treball, Afers Socials i Famílies, i Territori i Sostenibilitat. El Govern va establir dimarts passat que la coordinació i el seguiment de la campanya es farà a través de diverses comissions tècniques com la que va aprovar el document amb els agents implicats de Lleida, on se centra el gruix de la campanya agrària. Les recomanacions també es van aprovar, dijous passat, en el comitè tècnic de les Terres de l’Ebre. Avui, a instàncies del Departament d’Agricultura, s’ha informat al Govern de l’aprovació del document.

El protocol ha de garantir la seguretat dels treballadors i les treballadores en el context d’alerta sanitària per la COVID-19. I, al mateix temps, assegurar la producció en quantitat, qualitat i seguretat dels aliments, per garantir el proveïment de la població i del conjunt de les indústries agràries que en depenen.

La campanya s’inicia amb l’aclarida i acaba amb l’entrada en càmera frigorífica de les darreres varietats. En l’actual crisi sanitària és molt important garantir la mà d’obra necessària per dur a terme totes les tasques i alhora trobar la sistemàtica adequada per poder fer front a la seguretat sanitària dels treballadors eventuals nouvinguts, així com la dels treballadors habituals de les explotacions agrícoles, les empreses agràries i de serveis que formen tota la xarxa de la cadena agroalimentària, així com reduir l’impacte que genera en els municipis afectats.

El document, consensuat amb el sector i els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats, fixa com a criteri general informar tot el personal sobre la malaltia, les vies de transmissió del virus i les mesures de prevenció individuals a prendre, amb especial èmfasi en les mesures higièniques. El document es fixa molt especialment en la mobilitat dels treballadors, la seguretat laboral al camp, la seguretat laboral a les centrals, la seguretat i higiene als allotjament de temporers que hi ha als municipis, la seguretat en els desplaçaments laborals, la gestió dels serveis socials i salut pública dels municipis que augmenten la població, la gestió del creixement exponencial de persones que arriben als municipis i hi resideixen molt temporalment i la gestió dels possibles casos positius del COVID-19.

La campanya agrària d’estiu té com a principal epicentre la zona del Pla de Lleida i en segon lloc Terres de l’Ebre. La superfície de fruita a Lleida comprèn 35.446 ha concentrades en 4.047 explotacions que suposen, aproximadament cada any, 776.000 tones. La superfície corresponent a les Terres de l’Ebre és de 2.736 ha concentrades pràcticament a la Ribera d’Ebre que suposen, aproximadament cada any, uns 30 milions de quilograms.

Mentre que a Terres de l’Ebre la fruita recol·lectada es concentra en tres entitats associatives qualificades com a Organitzacions de Productors de Fruita i Hortalisses (OPFH); a Lleida la fruita recol·lectada arriba a uns 200 centres de manipulació de fruita, 52 dels quals són OPFH. A Lleida la campanya de recol·lecció de la fruita té un gran impacte econòmic i social en el territori i és molt transversal.

Novetats respecte el protocol del 29 d’abril

Hi ha novetats en relació al protocol aprovat la setmana passada, després de la flexibilització de les mesures de mobilitat per part govern de l’Estat. En vehicles particulars de fins a 9 places, hi podran anar ara dues persones per cada fila de seients, sempre que utilitzin mascaretes i respectin la distància màxima possible entre els ocupants del vehicle. Així, en un vehicle de cinc places, hi podrà anar el conductor i tres ocupants. En un de nou places, el conductors més cinc ocupants. El seient del mig de cada fila ha de quedar buit.

En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, no podran ser ocupats més de la meitat dels seients disponibles. És permès l’ús de motocicletes i bicicletes només per les causes de mobilitat previstes i de manera individual.

Prendre la temperatura dos cops al dia

El protocol especifica la conveniència de prendre la temperatura 2 cops al dia, a l'arribada al lloc de treball i en finalitzar la jornada. Les persones que es neguin a la presa de temperatura no podran desenvolupar la seva activitat. Els treballadors mantindran una freqüent i adequada higiene de mans i serà obligatori l’ús de mascaretes i guants, excepte quan les tasques encomanades no ho facin possible. Els materials de protecció, de control de la temperatura i d’higiene seran proporcionats per l'empresa. Els magatzems o espais tancats i les explotacions hauran de reforçar la neteja i desinfecció de les instal·lacions, i s’hauran d’higienitzar permanentment els equips i les eines d'ús comú.

El protocol també determina que les empreses i els qui contracten treballadors disposin d’un Pla d’organització de treball que organitzi la feina de tal manera que s'evitin les aglomeracions i el contacte entre els treballadors per evitar possibles contagis i es doni una ràpida resposta en el cas que algun treballador presenti un símptoma, i així poder identificar els possibles contagis. Aquest pla haurà de determinar una persona responsable encarregada de vetllar pel compliment de les mesures preventives previstes, assignar els equips i estris a utilitzar i prendre la temperatura, i s’habilitaran controls de compliment horari compatibles amb la prevenció de la transmissió de la COVID19. Les reunions s’han de dur a terme, prioritàriament, amb sistemes telemàtics.

Criteris per a allotjaments 

El pla aborda també les condicions que han de complir els albergs i habitatges on s’allotgin els treballadors del camp. El propietari, abans de l’ocupació de l’habitatge o l’habitació, s’encarregarà de netejar-los i desinfectar-los. En els allotjaments, la distribució dels llocs de descans, taules per menjar, llits, etc. ha de tenir una distància mínima d’1,5 m entre les persones i s’evitarà fer ús de zones comunes.

Mesures en àmbit municipal

Els ajuntaments hauran de disposar d’una sèrie de dades concretes que els permetin preveure l’impacte de l’activitat de la campanya en el seu municipi i prevenir una alerta sanitària. Es recomana que els consistoris dimensionin els seus serveis (vigilància privada, protecció civil...) per fer complir les normes i recomanacions establertes per a la ciutadania en relació amb la COVID19.

Cada municipi haurà de disposar d’uns espais municipals amb quatre zones diferenciades en cas de necessitat d’aïllament dels treballadors quan, per motius justificats, no es pugui fer l’aïllament en el domicili particular o a l’alberg públic o privat on s’allotgen. Una zona neta i tres més per poder aïllar els qui tenen simptomatologia, els qui hi han tingut contacte estret i el positius. Aquests espais han de ser independents. També és possible que diversos municipis comparteixin aquests espais quan calgui per absència de prou població o manca de disponibilitat d’espais.

D’acord amb els serveis socials corresponents, locals o comarcals, les autoritats locals han de vetllar perquè les persones confinades tinguin els serveis d’alimentació escaients i els de neteja i desinfecció que siguin necessaris.

Generalitat de Catalunya

Carregant...
x
X