Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

L’Ajuntament invertirà prop de 100 milions d’euros en els mercats municipals fins el 2023

1 d'abril de 2021

La fortalesa dels mercats municipals constitueixen un factor fonamental per a la reactivació dels eixos comercials del seu entorn i els barris on estan ubicats.

Es dediquen 70.625.100 euros a grans reformes i millores en set mercats: Abaceria, Sant Andreu, Horta, Montserrat, Besòs, Galvany i Sagrada Família. Altres 22.623.082 euros es destinen al Pla general d’obres, millores i manteniment, i una darrera partida de 2.771.868 euros d’inversió en el Pla de Digitalització dels mercats de Barcelona.

Barcelona compta amb 39 mercats alimentaris i 4 no alimentaris en 40 edificis que acullen fins a 2.143 establiments. Durant el 2020, van rebre 46.388.777 visitants presencials i es van arribar a multiplicar per 10 les comandes online i per telèfon.

L’Ajuntament invertirà 96.020.049 euros en els mercats municipals entre els anys 2020 i el 2023. Un total de 70.625.100 euros es dedicaran a grans reformes i millores en set mercats: Abaceria, Sant Andreu, Horta, Montserrat, Besòs, Galvany i Sagrada Família. Es destinen altres 22.623.082 euros més al Pla general d’obres, millores i manteniment, i s’invertirà una darrera partida de 2.771.868 euros d’inversió al Pla de Digitalització dels mercats de Barcelona, en la que s’inclou la infraestructura necessària per tirar endavant el pla en els 40 edificis de la xarxa de mercats municipals. Cal destacar també el significatiu increment dels recursos destinats a garantir el bon estat de funcionament i servei del mercat (23,5 % del total de la inversió) i els criteris de sostenibilitat introduïts en les actuacions, des de la implantació de il·luminació LED fins a les millores en la climatització passant per les infraestructures per al reciclatge i la reutilització.

Amb la inversió prevista fins el 2023, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona continua mantenint el ritme d’inversions que ha mantingut en els darrers anys amb la vista posada en què actuïn com a locomotores per a la dinamització i reactivació dels diferents eixos comercials de la ciutat. Els mercats sempre han actuat com a tal. En el darrer any, amb la pandèmia, s‘ha constatat com aquests equipaments comercials tenen la capacitat d’atreure clientela fins i tot en els moments més difícils i d’arrossegar i ajudar a dinamitzar el comerç de proximitat que tenen al voltant. És per això que en aquest context la inversió en els mercats municipals és, si cap, encara més necessària. Amb les obres previstes per als propers anys, pràcticament es finalitza la renovació integral de tots els equipaments.

Les inversions en rehabilitació i millora dels mercats són finançades majoritàriament per l’Ajuntament de Barcelona. També hi contribueixen, en menor grau, els operadors dels mercats i l’Institut Municipal de Mercats (IMMB) amb recursos propis. L’Institut Municipal de Mercats planifica les actuacions a desenvolupar en els mercats, elabora i executa projectes de transformació i millora i també els derivats de les necessitats de manteniment i actualització dels espais i les instal·lacions. Progressivament les inversions en grans remodelacions aniran cedint protagonisme als nous projectes en el marc de la digitalització i actualització comercial dels Mercats, un cop es vagin completant les remodelacions de tots els edificis dels mercats.

Barcelona compta amb 39 mercats alimentaris i 4 no alimentaris en 40 edificis, que acullen fins a 2.143 establiments. Durant el 2020, van rebre 46.388.777 visitants presencials i es van arribar a multiplicar per 10 les comandes online i per telèfon. El 66% dels barcelonins i barcelonines compren en els mercats i, en conjunt, la població els dona una puntuació mitjana de 7,7 sobre 10.

Ajuntament de Barcelona

Carregant...
x
X