Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

La convocatòria general de subvencions de comerç de 2023, del 9 al 26 de gener

23 de desembre de 2022

Des del 9 de gener i fins al 26 de gener, les associacions de comerciants territorials o sectorials i les entitats de comerç sense afany de lucre de la ciutat poden concórrer a la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per l’any 2023. Amb la voluntat de continuar fomentant el comerç de proximitat i la promoció econòmica als barris, l’Ajuntament de Barcelona ha pressupostat enguany un total d’1.650.000 euros en ajudes per a aquest sector.

Concretament, en aquesta convocatòria, l’àmbit de comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” i es distingeix per la lletra “N”. Com ja va passar en edicions anteriors, l’Ajuntament de Barcelona ha establert tres programes per als quals es poden sol·licitar subvencions. Són el d’accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat (N.a.); el de suport professional a la gestió del projecte de l’entitat (N.b.) i el de projectes de millora en la digitalització del comerç (N.c.). 

Hi poden presentar sol·licituds les associacions de comerciants territorials i sectorials i les entitats de comerç sense afany de lucre. En, canvi, en queden exclosos els mercats municipals, les associacions de mercats i els col·legis professionals. Les modalitats són les següents: 

  • Accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat. Les accions que s’hi acullin hauran de tenir com a finalitat fomentar activitats d’interès públic o social que dinamitzin el comerç de proximitat; promoure l’associacionisme comercial territorial o sectorial, potenciar fórmules de col·laboració publicoprivades, d’autogestió o altres; i millorar la competitivitat del comerç de la ciutat, així com generar sinergies amb altres sectors econòmics o socials. De la mateixa manera, també és un requisit indispensable que les accions d’aquest programa promoguin bones pràctiques mediambientals i de responsabilitat social, i que contribueixin a millorar les competències professionals de les persones que treballen al sector. Cal tenir en compte que hi ha diverses limitacions que cal consultar a les bases
  • Suport professional a la gestió del projecte de l’entitat. En aquest apartat, cal tenir en compte que la convocatòria entén per “suport professional a la gestió” les tasques realitzades per una persona dinamitzadora comercial, administrativa i/o de comunicació. En aquest sentit, tal com especifiquen les bases, el suport professional pot ser prestat pel personal fix o eventual contractat per l’entitat o bé per tercers. A més, les associacions de comerciants territorials poden també presentar projectes conjunts, amb un mínim de dues associacions. Cal tenir en compte que també hi ha diverses limitacions que cal consultar a les bases.
  • Accions en l’àmbit de la digitalització del comerç. Les accions que hi concorrin han de tenir com a finalitat la millora del nivell de maduresa digital de les entitats comercials. Així, per exemple, s’hi poden acollir accions que promoguin la presència bàsica o àmplia a Internet, aquelles que potenciïn la presència activa o l’ampliació de la cartera de serveis de l’associació o la creació o actualització de xarxes socials i continguts digitals, entre d’altres. És requisit necessari fer el “Qüestionari de presència a Internet”. Cal tenir en compte que també hi ha diverses limitacions i requisits que cal consultar a les bases. L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) ofereix assessorament per dur a terme aquest tràmit concret.

En aquesta convocatòria, l’import màxim de les subvencions no podrà superar el 50 % del total de la despesa. Els topalls per programa són els següents:

  1. 60.000 euros per a les accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat.
  2. 30.000 euros per al suport professional a la gestió del projecte de l’entitat.
  3. 10.000 euros per a projectes de millora en la digitalització del comerç.

Podeu consultar la documentació de la convocatòria per al 2023 al web de l’Ajuntament de Barcelona. S’hi troben també disponibles els documents: instància, projecte i annexos a presentar.

Més informació

Ajuntament de Barcelona

Carregant...
x
X