Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

Guia de bones pràctiques en centres de treball per prevenir els contagis de la COVID-19

14 d'abril de 2020

El Govern d'Espanya ha publicat una guia de bones pràctiques en centres de treball per prevenir els contagis de l'COVID-19 coincidint amb la reincorporació als seus centres de treball, avui dimarts, de tots aquells treballadors i treballadores d'activitats no essencials que no puguin teletreballar.

La guia, adjunta al final d'aquest contingut, recull les mesures més essencials d'higiene i distància interpersonal per aplicar abans, durant i després de l'assistència a la feina. La guia recull les mesures més essencials d'higiene i distància interpersonal per aplicar abans, durant i després de l'assistència a la feina.

Com a primera mesura, si es presentés simptomatologia o s'hagués tingut contacte estret amb persones afectades pel virus, la recomanació és que no s'acudeixi a centre de treball fins a confirmar que no hi ha risc per a un mateix o els altres. Per a això, s'ha de contactar amb el telèfon COVID de cada comunitat autònoma i consultar el decàleg d'actuació en cas de símptomes disponible en aquest enllaç.

Tampoc ho han de fer les persones més vulnerables per edat, per estar embarassades o patir afeccions mèdiques que, en cas necessari, poden contactar amb el seu metge perquè acrediti la seva necessitat d'aïllament i que, si fos així, es considerarà a efectes laborals una situació assimilada a accident de treball per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal.

Més Informació

Carregant...
x
X