Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

El transport de mercaderies és un sector essencial durant l'estat d'alarma i no se li aplica cap restricció

2 d'abril de 2020

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) reitera que el transport de mercaderies és un sector qualificat com a essencial a l'efecte de la normativa aplicable durant l'estat d'alarma i, per tant, no se li aplica cap restricció.

El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte d'altri que no prestin serveis essencials, pretén limitar al màxim la mobilitat de la població, en el context de la lluita contra el COVID-19.

Per això, tenint en compte que l'activitat laboral i professional és la causa que explica la majoria dels desplaçaments que es produeixen actualment al nostre país, s'ha aprovat un permís retribuït recuperable per a tot el personal laboral per compte d'altri que presti serveis en empreses que desenvolupen les activitats no essencials.

En aquest sentit, les activitats que no són essencials cessaran la seva activitat, la qual cosa afectarà indubtablement la demanda de transport, però no perquè l'activitat de transport de mercaderies està limitada.

L'Annex del Reial decret llei inclou la relació d'activitats que es consideren essencials i als treballadors de les quals no els serà aplicable aquest permís recuperable. A més, l'article 4 estableix que les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable regulat podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament necessaris, amb la finalitat de mantenir l'activitat mínima indispensable.

Transport tant de persones com de mercaderies

Aquest annex estableix com a serveis essencials "els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma".

Per tant, aquest permís no és aplicable als treballadors per compte d'altri que realitzen els serveis de transport (tant de persones com de mercaderies) que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, atès que el transport de mercaderies constitueix una activitat essencial imprescindible per a garantir el subministrament dels béns i serveis bàsics de la població en l'estat d'alarma.

Tampoc serà aplicable el permís retribuït recuperable als treballadors que hagin d'assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a fer possible l'activitat de transport.

No obstant això, les empreses de transport podran veure's afectades pel cessament d'activitat de les empreses d'activitats no essencials, i en aquest cas, s'atendrà el que es disposa en la disposició transitòria segona del Reial decret llei.

En aquest sentit, el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, assegura la continuïtat dels serveis de transport de mercaderies no vinculades a activitats essencials que s'haguessin iniciat i es trobin en curs abans de la seva entrada en vigor, incloent com a part del servei, en el seu cas, l'operació de retorn corresponent.

Amb la finalitat de facilitar l'aplicació de les mesures recollides en el Reial decret llei s'ha aprovat l'Ordre SND/307/2020, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació d'aquest Reial decret llei i es recull que les persones treballadores per compte d'altri que no hagin d'acollir-se al permís retribuït recuperable tindran dret al fet que l'empresa o entitat ocupadora els expedeixi una declaració responsable reconeixent aquesta circumstància, d'acord amb un model recollit en l'Annex de l'Ordre, a fi de facilitar la identificació d'aquestes persones treballadores per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

Des del Mitma volen fer una crida a la responsabilitat de tots els sectors en el marc de l'esforç que s'ha demanat a la societat en el seu conjunt per a atallar la crisi sanitària, que requereix reduir al màxim possible la mobilitat amb la finalitat de limitar els desplaçaments i la interacció entre les persones. Les activitats que no són essencials o crítiques han de paralitzar-se.

La Moncloa

Carregant...
x
X