Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

En marxa el primer mercat majorista d’aliments ecològics

10 de desembre de 2020

Ahir, 9 de desembre, Mercabarna va inaugurar el Biomarket, el primer mercat majorista d’aliments frescos ecològics d’Espanya i també el primer d’Europa pel que fa a concentració d’empreses hortofrutícoles. L’objectiu d’aquest mercat és satisfer la creixent demanda d’aliments ecològics per part dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I també donar suport a l’aposta de la ciutat per un model alimentari més just, sa i sostenible, que es concretarà al 2021, any en què Barcelona es convertirà en la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible. Mercabarna aposta per posar en valor la comercialització d’aquests aliments i facilitarne així la seva distribució.

Per què a Mercabarna

Augment de la demanda per part del ciutadans

Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Espanya és el país comunitari amb més superfície de producció ecològica de la Comunitat Europea i el quart mundial, amb 2 milions d'hectàrees. Tot i que el seu consum encara és baix (1,69% del valor de la cistella de la compra d’aliments dels espanyols) respecte a altres països europeus, és un dels països d’Europa amb més creixement del mercat de productes bio (+13%). Concretament a Catalunya la facturació del mercat bio va créixer un 19,28% al 2019, segons l’últim informe del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica).

Pel què fa a tendències de consum, segons l’enquesta Omnibus Municipal de l’any 2019, el percentatge de consumidors que tenen en compte la proximitat del producte a l’hora de comprar sempre/sovint o de tant en tant és del 73,5%; els qui tenen en compte si el producte és ecològic el 58,3%; i si prové directament de la persona productora, el 74%.

Tot i que això no es tradueix encara en tendències de consum reals, indica un potencial en el mercat per aquest tipus de productes si es duen a termes estratègies adequades per posar-los a l’abast de les persones consumidores a preus competitius.

La Covid-19 i l’alimentació

La Covid-19 ha fet que més persones hagin pres consciència de la importància de l’alimentació per mantenir-se sa. Durant els mesos de març i abril el consum de productes ecològics va augmentar un 12% a Espanya, segons l’Asociación Profesional Española de Productores de Alimentos Ecológicos (ECOVALIA).

A més, segons el Baròmetre de Consum d’Aliments Ecològics de la Generalitat de Catalunya 2020, més del 60% dels catalans consumeix productes bio. El 47% ho fa mensualment, el 34% setmanalment i el 8% diàriament. Així mateix, l’últim estudi de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) afirma que el 17% dels espanyols valora en major mesura el producte bio que a l’inici del confinament.

Els estudis realitzats per Mercabarna

Mercabarna va prendre la decisió d’apostar per un mercat majorista bio, després de realitzar diversos estudis de mercat a través del seu Observatori de Tendències (2014- 2015), els qual van extreure dades rellevants sobre l’augment de la predisposició dels ciutadans de Catalunya i la resta d'Espanya a consumir aliments ecològics. També es va observar el creixement d'aquest sector a Catalunya en els últims anys des del punt de vista del número d’agricultors i distribuïdors i la seva necessitat d'expansió.

Així mateix, es va determinar la necessitat d'oferir un sistema logístic molt més eficient, com ha passat en altre països europeus, ja que per promoure la ingesta d’aliments ecològics és necessari facilitar la seva disponibilitat en els centres de compra i consum dels ciutadans, el comerç detallista i la restauració. Els estudis també van incidir en que cal garantir un major control en la distribució i traçabilitat dels aliments bio.

Per què l’aposta per l’ecològic

L’agricultura ecològica, produeix, transforma, ven, compra i elimina els aliments preservant i regenerant els recursos naturals i els ecosistemes. Contribueix a frenar la crisi climàtica, assegura el benestar dels animals i fomenta la biodiversitat.

L’agricultura ecològica no usa pesticides ni fertilitzants de síntesi química, manté la biodiversitat cultivada i no cultivada, no permet conreus ni ingredients transgènics i, com que té cura de tancar els cicles de nutrients als sòls i mantenir-ne la fertilitat, també és una pràctica que millora l’adaptació i la mitigació de la crisi climàtica i combat la crisi d’extinció global. L’agricultura ecològica en la regió Mediterrània pot reduir entre un 35- 65% de les emissions amb efecte hivernacle, en funció del cultiu.

En el cas de la ramaderia ecològica, els animals s’alimenten de pastures i pinsos ecològics, no se’ls dona antibiòtics ni transgènics i tenen prou espai per viure bé. En els productes ecològics elaborats es limita l’ús d’additius i auxiliars tecnològics. 

40 empreses ja comercialitzaven bio a Mercabarna

Segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Catalunya consumeix el 26% dels aliments bio que s’ingereixen a Espanya. A més, a Catalunya se situa un gran nombre de comercialitzadors i distribuïdors d’aquests aliments. A Mercabarna, per exemple, hi ha ja 40 empreses amb experiència en la seva venda i distribució, una quarta part de les quals estaran presents al Biomarket.

Cinc objectius clau

Mercabarna ha construït el nou mercat majorista Bio amb 5 objectius clau:

  • Apropar aquests productes a la ciutadania de Catalunya que desitja consumir aliments ecològics a través dels seus centres de compra habituals, el comerç detallista i la restauració (HORECA). 
  • Donar resposta a la creixent aposta actual del sector majorista i de l'agricultura de proximitat per aquest tipus d'aliments, construint un mercat que en concentrar l'oferta d'aquests productes els donarà una major visibilitat. 
  • Agrupar les empreses majoristes que comercialitzen aquests aliments en un mateix recinte per promoure la competència entre elles i, per tant, la varietat d'oferta i la millor relació qualitat-preu per als ciutadans. 
  • Facilitar als petits i mitjans productors locals ecològics la comercialització dels seus productes en bones condicions, per la seva viabilitat econòmica. 
  • Oferir unes instal·lacions específiques per a aliments biològics i agrupar l'oferta d'aquests aliments en un recinte que facilitarà els controls higiènic-sanitaris, els d'etiquetatge de certificació de producte ecològic i els de traçabilitat.

Ajuntament de Barcelona

Carregant...
x
X