Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

Resolució de l'atorgament provisional de les subvencions destinades a les associacions de venedors dels mercats municipals

28 de setembre de 2021

El 23 de setembre, l'endemà de la publicació de la resolució de les subvencions al BOPB, s’obre un termini de deu dies hàbils per presentar al·legacions.

Avui, 22 de setembre, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la resolució de l’atorgament provisional de les subvencions 2021 de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, destinades a les associacions de venedors dels mercats municipals.

Tal com indiquen les bases dels apartats 5.3 i 5.4, l’endemà de la publicació s’obre un termini de deu dies hàbils per presentar, de manera telemàtica, les al·legacions oportunes, que s’acaba el 7 d’octubre. Si finalitzat aquest termini no es presenta cap al·legació, i entenent que els beneficiaris estan conformes, es procedirà a l’elevació a definitiva d’aquesta resolució.

Us informem també que el requeriment que es fa a l’apartat 2 de la resolució, on s’insta a les entitats a presentar la documentació acreditativa per obtenir la condició de beneficiari, afecta només a aquelles entitats que no hagin presentat l’acta d’aprovació dels comptes sinó la declaració jurada, ja que la resta de documents es van adjuntar ja inicialment a cada petició i no és necessari adjuntar-ho de nou.

Més informació

Mercats de Barcelona

Carregant...
x
X