Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

Pautes bàsiques d’higiene i seguretat en establiments comercials

17 de març de 2020

 • Els establiments comercials han de regular l’accés de manera que no se superi mai un terç de l’aforament del local, i de forma que els clients puguin mantenir entre ells una distància de seguretat d’almenys 1 metre.
 • Aquesta recomanació, cal tenir-la en un cartell ben visible a l’entrada de l’establiment. 
 • En cas que hi hagi d’haver cues per entrar, cal vetllar perquè aquesta distància també es respecti a fora de l’establiment. 
 • Cal procurar que els clients facin les compres de manera àgil i sense entretenirse, instant-los educadament a que no s’agrupin per conversar. 
 • En el cas d’establiments alimentaris, es farà el possible per recordar als clients que l’abastiment està garantit i recomanar-los comprar amb racionalitat i allò que necessitin. 
 • Convé disposar de mitjans per evitar que els consumidors toquin en la mesura del possible els productes amb les mans, sobretot facilitar guants d’un sol ús en el cas de productes alimentaris. 
 • Cal que els treballadors i les treballadores es rentin les mans sovint amb sabó i incrementin la freqüència de neteja de superfícies. Com a sistema de desinfecció addicional al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol. 
 • Es farà el possible per posar a l’abast del públic dispensadors de productes per netejar les mans. 
 • Cal tenir prudència en el moment del cobrament: es prioritzarà el cobrament amb targeta i, en cas que sigui amb diners, sempre es farà ús de guants. 
 • Es recomana facilitar l’ús de telèfon i mitjans telemàtics per fer les comandes a distància i fer la recollida a botiga, disminuint d’aquesta forma el temps d’estada als establiments comercials. 
 • En el cas dels lliuraments a domicili, cal mantenir en tot moment la distància de seguretat entre repartidor i consumidor. 
 • També en el cas dels lliuraments a domicili, convé facilitar que el pagament es faci en el moment de la comanda. 
Carregant...
x
X