Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

La notificació electrònica: la nova comunicació administrativa

16 de novembre de 2020

En lloc de rebre les notificacions en paper, com fins ara, estaran disponibles en una plataforma digital. Quan hi hagi una nova notificació, es rebrà un avís per e-mail o un SMS al telèfon mòbil.

La notificació electrònica és la forma de comunicació online amb la ciutadania. En lloc de rebre les notificacions en paper per correu, com fins ara, les notificacions estaran disponibles en una plataforma digital a la qual es podrà accedir des de l’espai personal. A més, quan hi hagi noves notificacions, la persona usuària rebrà un SMS o un correu electrònic.

Aquesta comunicació online és obligatòria des de l’octubre per a les empreses i entitats jurídiques, però voluntària per a la ciutadania. La notificació electrònica suposa un gran estalvi de paper i de temps i permet noves funcionalitats i una efectivitat que era impossible amb el paper. Així, es tracta d’un sistema més sostenible, més segur i amb més disponibilitat.

Actualment es notifiquen electrònicament els següents procediments:

 • Sancions i recursos de trànsit
 • Dret d’accés a la informació pública
 • Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona
 • Convenis amb l’Ajuntament de Barcelona
 • Contractació pública
 • Plans d’autoprotecció del Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament
 • Expedients de Patrimoni Municipal
 • Tramitació de llicències de connexió de serveis i canalització de serveis a la via pública (amb ACEFAT)
 • Liquidacions tributàries
 • Executiva de tributs i multes
 • Llicències i comunicats d’obres privades

Properament es notificaran electrònicament els següents procediments:

 • Sancions no tributàries
 • Resolucions en procediments sancionadors no tributaris
 • Resolució en expedients de tributs
 • Expedients de disciplina d’obres, d’activitats i d´ús de l’espai públic
 • Tramitació econòmica

Les persones que hi estiguin interessades poden registrar-se a través de l’Oficina Virtual de Tràmits o trucant al 923203753.

Mercats de Barcelona

Carregant...
x
X