Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

Es mantenen les restriccions de mobilitat i només es permeten desplaçaments inajornables

16 d'abril de 2020

El Govern municipal recorda que, malgrat aquest 14 d'abril s'han reprès a Catalunya activitats presencials de sectors no essencials que havien quedat paralitzades, continuen vigents les restriccions globals de mobilitat que només permeten els desplaçaments inajornables.

El Govern Central ha decretat la represa d’activitats laborals presencials no classificades com a essencials que havien quedat aturades. Tot i aquesta finalització de les restriccions excepcionals sobre serveis no essencials, l’Ajuntament de Barcelona demana no abaixar la guàrdia i recorda que continuen vigents les restriccions globals de mobilitat que només permeten els desplaçaments inajornables.

En aquest sentit, recordem a la ciutadania que només pot sortir de casa en els supòsits següents:

  • Adquirir aliments, medicaments i elements de primera necessitat.
  • Assistir als centres sanitaris.
  • Desplaçar-se al lloc de treball.
  • Tornar al lloc de residència.
  • Assistir les persones grans, menors i dependents.
  • Desplaçar-se a entitats financeres.
  • Causes de força major.

Si es fan desplaçaments, aquests s’han de realitzar individualment,excepte si s’acompanya a
persones amb discapacitat o per alguna altra causa justificada. L’Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se a peu sempre que es pugui o amb mitjans individuals, especialment en modes sostenibles com la bicicleta o el patinet.

El transport públic reforça la seva oferta entre un 40 i un 65%, amb major increment a les hores punta, amb l’objectiu de mantenir les mesures de seguretat i la distància entre les persones usuàries. També s’inicia el repartiment de mascaretes entre el passatge.

Totes les obres públiques de l’Ajuntament de Barcelona continuaran aturades i pel que fa a les privades al voltant del 85% dels expedients oberts tampoc no reprendran l’activitat. L’Ajuntament vetllarà pel compliment de les mesures de l’estat d’alarma.

Durant aquest pont de Setmana Santa, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han intensificat els controls policials tant a les entrades com a les sortides de Barcelona per impedir desplaçaments no autoritzats. En total s’han posat 490 denúncies per incompliment de les restriccions.

Anàlisi de l’evolució de la mobilitat a la ciutat

A Barcelona, cada dia laborable es deixen de fer 2,3 milions de desplaçaments en transport públic i 1,3 milions de desplaçaments en vehicle privat. Així, durant l’Estat d’Alarma la proporció respecte d’un dia laborable d’un mes de febrer corrent s’ha invertit i el nombre de viatges en vehicle privat ja supera el nombre de desplaçaments en transport públic.

És a dir, si abans del 13 de març es feien 1,7 milions de desplaçaments en vehicle privat i 2,5 milions de desplaçaments en transport públic,ara es fan entre 330.000 i 160.000,respectivament.

Les dades analitzades a finals de març també indiquen canvis en el repartiment de la tipologia de vehicles circulants. D’aquesta manera, durant el període de vigència de l’Estat d’Alarma, han la proporció de motos respecte els vehicles que circulen ha passat del 15,6% al 10,6%; la proporció de turismes respecte els vehicles que circulen ha passat del 70,6% al 65%; la proporció de transport col·lectiu (autocars i autobusos) respecte els vehicles que circulen ha passat del 1,78% al 3,4% i la proporció de camions i furgonetes respecte els vehicles que circulen ha passat del 12% al 21%. És a dir, han disminuït turismes i motos respecte autobusos i transport de mercaderies.

La dràstica reducció dels desplaçaments registrada fins ara té a veure principalment amb la disminució de la mobilitat obligada vinculada a les baixes laborals, la interrupció i aturada d’activitats presencials i l’activitat telemàtica.

De l’anàlisi de les dades compreses entre les 0 i les 24 hores, en relació al trànsit privat, es pot observar com malgrat una primera davallada molt rellevant, el dilluns 16 de març, primer dia laborable des de l’aplicació de l’Estat d’Alarma, s’ha mantingut part de l’activitat laboral. Alhora, les dades mostren que les reduccions més altes es donen els caps de setmana i que la disminució de trànsit a les rondes en dia laborable és menor que la dels accessos i la de l’interior de la ciutat.

Les dades del mes de març indiquen que s’ha produït un augment de les infraccions per excés de velocitat a la ciutat. Davant d’aquestes dades, el Govern municipal apel·la a la responsabilitat de tota la ciutadania i recorda que l’excés de velocitat és una de les causes principals de sinistre a la ciutat de Barcelona. Circular a més velocitat suposa disminuir el camp de visió i incrementar la gravetat de les lesions en cas de col·lisió. La Guàrdia Urbana de Barcelona intensificarà la seva actuació per fer complir la normativa.

Ajuntament de Barcelona

Carregant...
x
X