Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

Barcelona es prepara per una revetlla de Sant Joan familiar i prop de casa

11 de juny de 2020

  • L’Ajuntament determina les mesures per adequar la celebració de la festa a les recomanacions de les autoritats sanitàries i les normatives vigents previstes en el pla de desescalada.
  • Enguany es recomana la celebració de petit format, preferiblement en entorns familiars i propers al domicili o al barri dels veïns i veïnes.
  • Només es permetran les activitats que garanteixin el compliment de les distàncies de seguretat entre les persones, i no es podran dur a terme celebracions massives ni les aglomeracions que es produeixen habitualment.
  • Les platges quedaran tancades des de les 20h del dia 23 fins les 10h del dia 24 , de manera que no hi haurà les grans concentracions de cada any.
  • No s’autoritzaran fogueres i només es podran fer foguerons petits amb aforament reduït i controlat, i les casetes de petards es podran situar a l’espai públic sempre que compleixin les condicions de seguretat i sanitàries.

Barcelona es prepara per una revetlla de Sant Joan familiar i prop de casa. L’Ajuntament ha determinat les mesures per adequar la celebració de la festa a les recomanacions de les autoritats sanitàries i a les normatives vigents previstes en el pla de desescalada. Aquest any es recomana la celebració de petit format, preferentment en entorns familiars i propers al domicili o al barri dels veïns i veïnes. Per tant, només es permetran aquelles activitats que garanteixin el compliment de les distàncies de seguretat entre les persones, i no es podran dur a terme celebracions massives ni les aglomeracions que es produeixen habitualment.

Amb aquests objectius, enguany les celebracions es reduiran a trobades i reunions de petit format. Així, les platges quedaran tancades des de les 20h del dimarts 23 fins a les 10h del dimecres 24, de manera que no hi haurà les grans concentracions de cada any. Les guinguetes també tancaran a les 20h del dia 23. El dimecres 24, dia de Sant Joan, l’ús de les platges quedarà regulat per les normes vigents de la fase de desescalada en la qual es trobi la ciutat, i es farà ús dels accessos habilitats i el sistema de control d’aforament que s’ha implantat.

Les fogueres de la nit de Sant Joan no s’autoritzaran. Només es permetran els foguerons de petit format, sempre que estiguin degudament encerclats i amb aforament reduït i controlat. La superfície màxima serà d’1 m2 i hauran d’estar encerclats (dins d’un braser, una graella o una superfície feta de totxanes i sauló, per exemple) i situats en un espai on no hi hagi arbres, cablejat elèctric, vehicles o altres elements que es puguin veure afectats per les flames.

Pel que fa a les revetlles, s’admetran en el format que permeti la fase vigent de la desescalada i amb els requisits establerts per Protecció Civil i les autoritats sanitàries. I es permeten les casetes de petards, sempre complint les condicions de seguretat habituals i els requisits sanitaris per prevenir el contagi de la COVID-19.

Per fer arribar aquestes recomanacions a la ciutadania, es durà a terme una campanya de comunicació. Anirà dirigida a les entitats, per assegurar que les celebracions de barri siguin amb les mesures de seguretat i prevenció corresponents, i també a la ciutadania, per recomanar un Sant Joan segur a casa o al propi barri i per informar del tancament de platges.

Amb aquestes mesures es vol que la revetlla sigui el màxim de segura possible i evitar possibles contagis. Segons dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, els indicadors de la COVID-19 mostren una disminució de casos de malaltia i l’absència d’excés de defuncions a Barcelona. Malgrat aquesta bona evolució, és important seguir amb criteris de prevenció i precaució per evitar un possible rebrot, ja que la malaltia segueix existint.

Dispositius de Bombers de Barcelona i Guàrdia Urbana

La nit del 23 al 24 de juny, el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) també posarà en marxa el seu dispositiu per tal de donar resposta a les necessitats ciutadanes. Els efectius de Bombers de Barcelona treballaran a tota la ciutat per tal d’atendre les possibles demandes que es puguin produir.

Al llarg de la nit, es prestarà una major atenció a la zona forestal, perllongant el dispositiu de vigilància en aquest àmbit de la ciutat fins ben entrada la nit. En aquest sentit, el cos de Bombers recorda el perill i la necessitat de col·laboració ciutadana per evitar el llançament de pirotècnia a prop de les zones forestals de la ciutat.

Des de l’àmbit de Protecció Civil, funció pròpia del Cos de Bombers a la ciutat de Barcelona, es treballa la prevenció per tal d’arribar a la celebració de la revetlla amb les millors condicions de seguretat.

Amb aquesta voluntat, Bombers de Barcelona realitza tasques d’inspecció, control i autorització dels locals de venda de petards i de les casetes de pirotècnica i dels seus emplaçaments per assegurar que compleixin les mesures de seguretat corresponents. Aquest any s’han autoritzat 117 punts de venda.

A més, el cos estableix les condicions mínimes i fa les inspeccions a l’entorn dels foguerons per assegurar i garantir que no hi conflueixin circumstàncies de risc, donant suport a l’acció dels Districtes.

Per la seva banda, des de la Guàrdia Urbana es treballarà perquè tothom pugui gaudir d’aquesta festa de forma tranquil·la i amb les màximes garanties de seguretat. El cos de policia de la ciutat també vetllarà per minimitzar les molèsties i qualsevol perill per a les persones i els béns públics o privats.

Es desplegarà un dispositiu a tota la ciutat mantenint especial atenció als espais on es puguin produir aglomeracions de persones per tal que es respecti les mesures que es marquen per fer front a l’emergència sanitària.

També es treballarà per evitar la venda no autoritzada d’aliments ni de begudes alcohòliques ni de qualsevol altre substància no permesa. Es vigilaran els punts de venda d’articles pirotècnics fins a l’hora del seu tancament i es verificarà que la venda compleixi amb els requisits establerts, a més els agents també treballaran per evitar la venda no autoritzada de material pirotècnic.

La Guàrdia Urbana mantindrà especial atenció en els indrets on es trobin llocs amb llenya, fustes o materials emmagatzemats que puguin ser utilitzats per encendre fogueres sense autorització i a la zona forestal del Parc de Collserola (Sarrià – Sant Gervasi, Horta –Guinardó i Nou Barris).

Durant la nit de la celebració, també s’establiran controls preventius d’alcoholèmia i drogues a tota la ciutat per prevenir possibles riscos en la conducció. Els agents podran realitzar també restriccions de mobilitat en determinades zones per evitar aglomeracions.

Ajuntament de Barcelona

Carregant...
x
X